توسعه اپلیکیشن موبایل و وب

توسعه کار عمده ماست کد نویسی ، کدنویسی و باز هم کد نویسی . چه چیزی کار شما را راحت تر میکند ؟ به چه تغییری نیاز دارید که کارتان بهتر شود ؟ کافی است به ما بگویید .

تحلیل و اجرای نرم افزارهای تحت وب

برای آسان کردن کارها استفاده از نرم افزارهای تحت وب مستلزم تحلیل دقیق ساز و کار  و اجرای دقیق تر آن است . که این مسئله یکی از اهداف تیم سیپریسک است ، هدفی که با اشتیاق به سمت آن میرویم .

طراحی رابط کاربری

طراحی رابط کاربری برای وب سایت ، وب اپلیکیشن و موبایل اپلیکیشن یکی از سرویس های سیپریسک است. در طراحی رابط کاربری استفاده از استاندارها و معیارهای به روز در اولویت است و پس از آن خواست مشتری.