مطالب توسط صمد خزایی (بیژن)

هوشمندی کسب و کار ( Business Intelligence) یا هوش تجاری

برای من که اطلاعات (Information ) و در لایه پایین تر داده (Data) همیشه جذاب بوده و هست یک موضوع تقریبا آزار دهنده وجود داشت  و آن نبود مسیر های آسان برای تحلیل و آنالیز داده بود. برای کسی که تحصیل کرده مهندسی نرم افزار هست نگهداری و تحلیل داده مانند برنامه نویسی است یا […]